Fællesskabet

Fællesskabet har gennem hele SIF’s historie været rygraden i foreningen og det samvær der er mellem de 4 afdelinger har altid været af stor betydning. Vores anlæg og bygninger hører sammen i en helhed, og flere forskellige aktiviteter drives samlet med en administrationen.

Selv om meget historie er sportsligt, har afdelingerne tillige mange oplevelser og megen historie sammen, som danner en vigtig del og baggrund for de mere end 100 års eksistens.