Jubilæer

Igennem årene har der været mange klubjubilæer, enten inden for de enkelte sportsgrene eller for foreningen som helhed.Især de seneste års jubilæer er meget veldokumenterede både i skrift, billeder og live. Så derfor er kun et udpluk af dette store materiale medtaget.