Om

Med mere end 100 år på ”bagen”, inden for mange forskellige aktiviteter og mere end 2.000 medlemmer i alle aldre er der behov for også at kende den historiske baggrund og ballast. Teknologien i dag skaber muligheden for at gøre SIF’s historie tilgængelig for alle, der har tid, lyst og interesse i at kende lidt mere til den forudgående historie.

SIF’s historiske arkiv er nu etableret, men er kun starten på en kontinuitet, som alle SIF’s medlemmer meget gerne må tage del i med at sikre relevant, spændende og fortællende materiale (billeder, artikler, skrifter etc.) løbende indsamles og registreres.

De rammer, der nu er lagt til grund for arkivet, er opdelt på forskellige områder:

  • SIF blade (SIF-bladet, Sifferen, SkovserPosten, Dit SIF), som dækker alle de udgivne klubblade tilbage fra 1920.
  • Indenfor de enkelte Sportsgrene er der især i badminton og fodbold en hel del billeder og artikler, i første omgang for perioden frem til henholdsvis ca. 1980 og ca. 1965. For de øvrige sportsgrene foreligger der pt. ikke så meget materiale.
  • Der er samlet knap 15 ældre Scrapbøger. Hver scrapbog er individuel indlagt med en kort introduktion til ”forfatteren”.
  • Jubilæer i SIF er ofte afholdt i såvel hele foreningen som de enkelte afdelinger, og tit dokumenteret i mange forskellige medier. I første omgang er alle jubilæumshæfter samt lidt forskelligt indlagt.
  • Der er et afsnit for Fællesskabet, som indeholder forskelligt materiale om Foreningens administration, Bygninger & anlæg, Restaurant, SIF’s venner, Senior i SIF og forskellige historiske beskrivelser og oversigter.

Grundstammen i det historiske materiale er SIF bladene. Det øvrige mediemateriale er billeder, artikler, hæfter, scrapbøger, beskrivelser og oversigter, videoer, film, lydklip mv. En rimelig del af materialet, primært SIF blade, jubilæumshæfter, billeder og artikler, er ocr-behandlet, hvilket betyder, at man vil kunne søge på tekster og beskrivelser, og derigennem finder frem til specifikke emner, tidspunkter, begivenheder, personer mv.

Er der tilføjelser eller rettelser til det indlagte materiale – manglende eller forkerte personer, årstal eller supplerende oplysninger, modtager vi meget gerne din tilbagemelding.

Historien udvikler sig hele tiden med både nyt og gammelt, der pludselig dukker op. Det er derfor vigtigt, at der nu er skabt et grundlag og en struktur, der kan bygges videre på med en funktionel registrerings- og digitaliseringsproces som grundlag.

For at sikre at arbejdet kontinuerligt kan fortsætte, vil der løbende være behov for personer/medlemmer, som har lyst, interesse og tid til at deltage i indsamling og dokumentering af de mange forskellige begivenheder, der både sportsligt og socialt finder og har fundet sted i og omkring SIF.

De nuværende koordinatorer i dette arbejde, som man kan henvende sig til, er:

SIF-blade: Peter Dalkiær  (2046 0346)
Badminton: Lars Balling (2585 4503)
Fodbold: Peter Dalkiær
Skydning: Peter Dalkiær
Tennis: Christian Skjoldborg  (2324 4734)
Hockey: Peter Dalkiær
Fællesskabet: Bue Kjems  (2091 3201)
Jubilæer Bue Kjems
Film, videoer, lydklip mv. Claus Buhl  (2331 1458) og Morten V. Berg 
IT-registrering og hjemmesiden         Morten V. Berg (3945 0180) og Peter Dalkiær
Redaktionsudvalg Bue Kjems, Lars Balling og Peter Dalkiær
Overordnede styregruppe Bue Kjems og Peter Dalkiær

 

Eller mail til os på historie@skovser.dk.