Om

Med mere end 100 år på ”bagen”, inden for mange forskellige aktiviteter og mere end 2.000 medlemmer i alle aldre, er der behov for også at kende den historiske baggrund og ballast. Teknologien i dag skaber muligheden for at gøre SIF’s historie tilgængelig for alle, der har tid, lyst og interesse i at kende lidt mere til foreningens forudgående historie.

SIF’s historiske arkiv gik i luften i juni 2019, men forud lå et meget stort arbejde med at finde, samle, udvælge og registrere et meget stort varierende materiale. Der har gennem årene været gemt aviser, artikler, billeder, skrifter mv., men en del af dette materiale blev desværre flammernes bytte i 1980, da SIF’s gamle klubhus brændte.

De rammer, der er lagt til grund for arkivet, er opdelt på forskellige områder:

  • SIF blade (SIF-bladet, Sifferen, SkovserPosten, Dit SIF), som dækker alle de udgivne klubblade tilbage fra 1920.
  • Indenfor de enkelte Sportsgrene er der især i badminton og fodbold en hel del billeder og artikler, i første omgang for perioden frem til henholdsvis ca. 1980 og ca. 1965. For de øvrige sportsgrene foreligger der pt. ikke så meget materiale.
  • Der er samlet mange ældre Scrapbøger og oversigter. Hver scrapbog er individuel indlagt med en kort introduktion til ”forfatteren”.
  • Jubilæer i SIF er ofte afholdt i såvel hele foreningen som de enkelte afdelinger, og tit dokumenteret i mange forskellige medier. I første omgang er alle jubilæumshæfter samt lidt forskelligt indlagt.
  • Der er et afsnit for Fællesskabet, som indeholder forskelligt materiale om Foreningens administration, Bygninger & anlæg, SIF-revyer, Restaurant, SIF’s venner, Senior i SIF og forskellige historiske beskrivelser og oversigter.

Grundstammen i det historiske materiale er SIF bladene. Det øvrige mediemateriale er billeder, artikler, hæfter, scrapbøger, beskrivelser og oversigter, videoer, film, lydklip mv. En rimelig del af materialet, primært SIF blade, jubilæumshæfter, billeder og artikler, er ocr-behandlet, hvilket betyder, at man vil kunne søge på tekster og beskrivelser, og derigennem finder frem til specifikke emner, tidspunkter, begivenheder, personer mv.

Er der tilføjelser eller rettelser til det indlagte materiale – manglende eller forkerte personer, årstal eller supplerende oplysninger, modtager vi meget gerne din tilbagemelding.

Historien udvikler sig hele tiden med både nyt og gammelt, der pludselig dukker op. Det er derfor vigtigt, at der er skabt et grundlag og en struktur, der kan bygges videre på med en funktionel registrerings- og digitaliseringsproces som grundlag.

Første fase af SIF’s historie er afsluttet, men mulighederne for at gemme og registrere oplevelser, resultater, historik mv. udvikler løbende nye former, medier og muligheder. Det bliver næste fase af SIF’s historiske arkiv.

Det videre ansvar og arbejde vil ligge i de enkelte afdelinger, koordineret af SIF’s kontor og SIF’s bestyrelsen.

Tak til de mange af klubbens medlemmer, som meget aktivt har deltaget i etableringen af SIF’s historiske arkiv.

 

Bue Kjems og Peter Dalkiær