Sportsgrene

Badminton, fodbold, skydning og tennis er de nuværende sportsgrene i SIF. Tidligere var der også hockey og kortvarigt roning.

Denne del af det historiske arkiv indeholder billede-og artikelmateriale samt lidt video og film, alt opdelt efter sportsgren. Materialets kvalitet er varierende, primært afhængig af alder og form.

 

Denne del af arkivet vil løbende blive opdateret i takt med både fremkomsten af nyt materiale og rettelser/korrektioner af allerede indlagt.